Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Sognefogeder i Vester Hjermitslev
Sognefoged embedet kan føres tilbage til 1791 og nedlagdes  i 1972.  Det er ikke alle sognefogeder, der figurerer på listen nedenfor

Kilde

Hvornår

Sognefogedens navn

Gårdnavn

Matr.

 

1814

Søren Jensen

 

Kirkensgaard

3

 

 

Thomas Sørensen

 

Lemmergaard

25

 

 

Rasmus Sørensen

 

Lemmergaard

25

Opmålingsprotokol fra 1795

1821 / død 1852

Peder Christensen

 

Skovbogaard

28

 

1840 / død 1869

Niels Christian Christensen

 

Nord for matr. 9

10

Villiam Nielsen: Slægter i V. Hj.

 

Jacob Poulsen

 

Kirkensgaard

3

Villiam Nielsen: Slægter i V. Hj.

Død 1899

Christen Jacobsen

Kirkensgaard

3

Villiam Nielsen: Slægter i V. Hj.

1910

Chr. Chren (tidl. Christensen)

 

Sognefogedgaarden

15

Villiam Nielsen: Slægter i V. Hj.

1950 - 1966

Thomas Chren

 

Sognefogedgaarden

15

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com