Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

 

 Peter Rasmussen til afhøring hos den tyske besættelsesmagt i 1944

 

Datteren Karen Pedersen, Kaas fortæller om faderens afhøring hos tyskerne.

Der var nogen, der havde skrevet smædeord om tyskerne på Peter Rasmussens butiksvinduer. Det var i 1944.

Tidligt om morgenen, før Rasmussen var blevet klædt på, blev han hentet af tyske soldater til afhøring på Hotellet, hvor de tyske befalingsmænd havde hovedkvarter. Den eller så ulasteligt klædte mand blev ført gennem byen i slippers, der var ikke tid til at få sko på.

Karen var i Brønderslev den dag, det skete, og mødte her lærer Landbo og lærer Albertsen fra Hjermitslev. De fortalte, at hendes far var taget af tyskerne. Hun tog straks en taxa hjem.

Der var få, der vidste, at Rasmussen var med i frihedsbevægelsen, men at han uddelte illegale blade, var en kendt sag for hans kone og ekspeditricerne i butikken. Fru Rasmussen vidste, at hendes mand opbevarede disse blade i en aflåst skuffe i skrivebordet, så da tyskerne havde taget Rasmussen med, tog hun initiativ til at få skuffen dirket op og bladene fjernet, i frygt for at tyskerne skulle finde på at ransage hjemmet. Det var snedker Pedersen, der blev tilkaldt til opgaven med at dirke skrivebordskuffen op.

Anklagen, som Rasmussen blev udsat for fra tysk side, drejede sig om, hvorfor han ikke havde fjernet de tyskfjendtlige ord, der var skrevet på hans butiksrude. Efter nogle timers tilbageholdelse og forhør, blev han dog løsladt. Så da Karen ved middagstid i taxa nåede Hjermitslev, kom hendes far, stadig iført slippers, gående fra hotellet. Smædeordene på butiksruden blev fjernet.

 At en del vidste, at Rasmussen havde noget med frihedsbevægelsen at gøre, viser følgende lille anekdote.

Kaptajn Kraft, som var øverstkommanderende for kommandocentralen og de tyske styrker i Hjermitslev, boede under krigen i huset Ingstrupvej 6. Han havde en oppasser, Nissen, der flere gange dagligt sås rende med varmt vand fra hotellet til kaptajnens forbrug. Nissen var fra det gamle danske land syd for grænsen. Han talte dansk og var på vores side. Han havde kontakt med flere i byen, og snakken gik. Bitte Post, post Chr. Jørgensen skulle engang have sagt til ham: ”Det sajer a dæ, hvis I tå’r Peter Rasmussen, så fo’r I hile byj  imå jer!” - Hele Hjermitslev, det var en trussel, der ville noget!.

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 18-12-2007