Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Folketælling 1801

Folketællingen i 1801 er den anden landsdækkende tælling i kongeriget Danmark. I den originale, håndskrevne folketælling er det ikke anført, på hvilke matrikler husstandene bor. Hvor denne oplysning, samt gårdnavn, er med, er den tilføjet af LT. Kilde til matrikeloplysninger har primært været realregistrene.

I 1801 er der i Vester Hjermitslev 57 husstande.

FT’s nr.

Ejer/bruger

Alder og civilstand

Nummer ægtesk.

Stilling i husstanden Fæster eller selvejer

Ejendommens navn

Matr.

Nuværende adr. og ejer i 1950erne

1

Lars Jensen

40 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Myrthue

20

Myrthuevej 26,

1

Anne Sørensdatter

34 – g

1

Hans kone

Myrthue

20

 

1

Inger Larsdatter

5 – ug

 

Datter

Myrthue

20

 

1

Jens Larsen

3 – ug

 

Søn

Myrthue

20

 

1

Mads Jensen

26 – ug

 

Tyende

Myrthue

20

 

1

Lars Christensen

15 – ug

 

Tyende

Myrthue

20

 

1

Anne Jeppesdatter

22 – ug

 

Tyende

Myrthue

20

 

2

Søren Nielsen

65 – g

2

Bonde og gårdbeboer

Damsiggaard

24a

Stridevej 35,

2

Maren Nielsdatter

38 – g

1

Hans kone

Damsiggaard

24a

 

2

Magrete Sørensdatter

9 – ug

 

Datter

Damsiggaard

24a

 

2

Lars Nielsen

40 – ug

 

Tyende

Damsiggaard

24a

 

2

Karen Sørensdatter

26 – ug

 

tyende

Damsiggaard

24a

 

3

Christen Nielsen

48 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Stride

24b

Stridevej 20, gdr. Chr. Olesen

3

Else Jensdatter

41 – g

1

Hans kone

Stride

24b

 

3

Christen Jensen

15 – ug

 

Konens søn

Stride

24b

 

3

Anders Albertsen

20 – ug

 

Tyende

Stride

24b

 

3

Johanne Jensdatter

38 – ug

 

Tyende

Stride

24b

 

4

Lars Jensen

36 – g

1

Selvejer husm. m. jord

 

Ant. 40

 

4

Johanne Jensdatter

36 – g

1

Hans kone

 

Ant. 40

 

4

Jens Larsen

6 – ug

 

Søn

 

Ant. 40

 

4

Jens Larsen

2 – ug

 

Søn

 

Ant. 40

 

5

Willum Sørensen

30 – g

1

Selvejer husm. m. jord

 

38

 

5

Johanne Thomesd.

36 – g

1

Hans kone

 

38

 

5

Søren Willumsen

4 – ug

 

Søn

 

38

 

5

Jens Mortensen

84 – enke

 

Inderste m. aftægtskorn

 

38

 

6

Søren Pedersen

29 – g

1

Selvejer husm. m. jord

 

39

 

6

Maren Jacobsdatter

42 – g

1

Hans kone

 

39

 

6

Jacob Sørensen

5 – ug

 

Søn

 

39

 

6

Peder Sørensen

3 – ug

 

Søn

 

39

 

6

Maren Sørensdatter

1 – ug

 

datter

 

39

 

7

Niels Christensen

37 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Fallen

19

 

7

Johanne Pedersdatter

53 – g

2

Hans kone

Fallen

19

 

7

Karen Christensdatter

11 – ug

 

Konens datterdatter

Fallen

19

 

7

Niels Mickelsen

30 – g

1

Tyende – National rekrut

Fallen

19

 

7

Else Andersdatter

28 – ug

 

Tyende

Fallen

19

 

8

Bertel Jacobsen

48 – g

2

Bonde og gårdbeboer

 

18

Blæshøjvej 98, gdr. Niels Chr. Kjær

8

Kiersten Simensdatter

43 – g

1

Hans kone

 

18

 

8

Lars Nielsen

22 – ug

 

Tyende

 

18

 

8

Maren Andersdatter

15 – ug

 

tyende

 

18

 

9

Erich Madsen

62 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Eriksminde

17

Blæshøjvej 94, gdr. Chr. E. Eriksen

9

Edel Thomesdatter

54 – g

1

Hans kone

Eriksminde Eriksminde

17

 

9

Mads Erichsen

26 – ug

 

Søn

Eriksminde

17

 

9

Jens Erichsen

21 – ug

 

Søn

Eriksminde

17

 

9

Magrete Erichsdatter

25 – ug

 

Datter

Eriksminde

17

 

9

Anne Erichsdatter

23 – ug

 

Datter

Eriksminde

17

 

9

Dorthhe Erichsdatter

15 – ug

 

Datter

Eriksminde

17

 

9

Mette Erichsdatter

11 – ug

 

Datter

Eriksminde

17

 

10

Maren Larsdatter

58 – enke

1

Bonde og gårdbeboer

Elmely

16

Blæshøjvej

10

Jørgen Bertelsen

30 – ug

 

Søn

Elmely

16

 

10

Lars Bertelsen

28 – ug

 

Søn - National recrut

Elmely

16

 

10

Christen Jensen

28 – ug

 

Tyende – National soldat

Elmely

16

 

10

Birte Sørensdatter

14 – ug

 

Tyende

Elmely

16

 

11

Lars Christensen

34 – g

1

Husmand med jord

Kiøge

53

Blæshøjvej 72, husmand Søren Thomsen

11

Mette Jensdatter

40 – g

1

Hans kone

Kiøge

53

 

11

Christen Larsen

6 – ug

 

Søn

Kiøge

53

 

11

Jens Larsen

3 – ug

 

Søn

Kiøge

53

 

12

Povel Nielsen

62 – g

1

Bonde og gårdbeboer

St.Kirkensgaard,udflytt. til Hjertnæs

02

Ingstrupvej 89, gdr. Erik Nielsen - Hjertholm

12

Maren Jensdatter

45 – g

1

Hans kone

Hjertnæs

02

 

12

Niels Povelsen

22 – ug

 

Søn

Hjertnæs

02

 

12

Jørgen Povelsen

21 – ug

 

Søn

Hjertnæs

02

 

12

Jens Povelsen

12 – ug

 

Søn

Hjertnæs

02

 

12

Christen Povelsen

5 – ug

 

Søn

Hjertnæs

02

 

12

Anne Pevelsen

15 – ug

 

Datter

Hjertnæs

02

 

12

Inger Povelsdatter

14 – ug

 

Datter

Hjertnæs

02

 

12

Else Povelsdatter

8 – ug

 

Datter

Hjertnæs

02

 

12

Anne Povelsdatter

2 – ug

 

Datter

Hjertnæs

02

 

13

Peder Sørensen

45 – g

1

Bonde og gårdbeboer

     

13

Maren Sørensdatter

31 – g

1

Hans kone

     

13

Søren Nielsen

8 – ug

 

Mandens brodersøn

     

13

Christen Sørensen

29 . ug

 

Tyende

     

13

Peder Thomsen

36 – g

1

Tyende

     

13

Søren Christensen

16 – ug

 

Tyende

     

13

Johanne Pedersdatter

45 – ug

 

Tyende

     

14

Christen Christensen

46 – g

1

Selvejerbonde og gårdboer

Holmgaard

22

Alstrupvej 44, Jens Svend Holmgaard

14

Mette Clemmensd.

49 – g

1

Hans kone

Holmgaard

22

 

14

Clemmen Thomsen

20 – ug

 

Konens søn

Holmgaard

22

 

14

Christen Christensen

12 – ug

 

Søn

Holmgaard

22

 

14

Peder Christensen

9 – ug

 

Søn

Holmgaard

22

 

14

Marianne Christensd.

5 – ug

 

Datter

Holmgaard

22

 

14

Niels Christensen

1 – ug

 

Søn

Holmgaard

22

 

14

Ole Mortensen

32 – ug

 

Tyende

Holmgaard

22

 

14

Inger Christensdatter

20 – ug

 

Tyende

Holmgaard

22

 

15

Anna Christensdattern

59 – enke

1

Bonde og gårdboer

N. Skovbogd.

23

Alstrupvej 22, gdr. Jens Christensen

15

Lars Sørensen

33 – ug

 

Søn

N. Skovbogd.

23

 

15

Jens Sørensen

25 – ug

 

Søn

N. Skovbogd.

23

 

15

Anne Sørensdatter

15 – ug

 

Datter

N. Skovbogd.

23

 

15

Niels Christensen

19 – ug

 

Tyende

N. Skovbogd.

23

 

15

Kiersten Pedersdatter

28 – ug

 

Tyende

N. Skovbogd.

23

 

16

Lars Mickelsen

47 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Sognefogedgd,

15

Blæshøjvej 40, sognefoged Thomas Chren

16

Kiersten Nielsdatter

28 – g

1

Hans kone

Sognefogedgd.

15

 

16

Maren Andersdatter

80 – enke

1

Husbondens moder

Sognefogedgd.

15

 

16

Christen Larsen

52 – g

1

Tyende

Sognefogedgd.

15

 

16

Lars Pedersen

18 – ug

 

Tyende

Sognefogedgd.

15

 

16

Maren Mortensdatter

28 – ug

 

tyende

Sognefogedgd.

15

 

17

Morten Nielsen

43 – g

1

Skoleholder m. jord

V. Hj. Skole

01

Gl. Skole, førstelærer Jørgen Landbo

17

Maren Povelsdatter

39 – g

1

Hans kone

V. Hj. Skole

01

 

18

Christen Andersen

34 – g

1

Husmand med jord

Hus/ejendom beliggende i det østlige hjørne af den gamle skolegård før den nye skole bygges i 1956.

52

Hagbard Nielsens hus

18

Maren Lassensdatter

26 – g

1

Hans kone

 

52

 

18

Gabriel Olesen Drejer

79 – g

1

Inderste får aftægtskorn

 

52

 

18

Maren Nielsdatter

75 – g

1

Inderste får aftægtskorn,

hans kone

 

52

 

19

Jens Simonsen

47 – g

1

Husmand med jord

Ejendom beliggende Gerdsvej 8.

51

Murer Arnold Nørgaards hus

19

Else Jensdatter

43 – g

1

Hans kone

 

51

 

19

Maren Jensdatter

9 – ug

 

Datter

 

51

 

19

Jens Jensen

6 – ug

 

Søn

 

51

 

20

Anders Larsen

54 – g

1

Selvejerbonde og gårdbeboer

     

20

Ellen Christensdatter

48 – g

1

Hans kone

     

20

Johanne Andersdatter

10 – ug

 

Datter

     

21

Peder Christensen

70 – g

1

Husmand med jord

     

21

Else Nielsdatter

65 – g

1

Hans kone

     

22

Karen Larsdatter

79 – enke

1

Bonde og gårdbeboerske

Lykkegaard

14

Blæshøjvej 59, gdr Søren P. Stride

22

Simon Jensen

37 – ug

 

Søn

Lykkegaard

14

 

22

Niels Sørensen

21 – ug

 

Tyende

Lykkegaard

14

 

22

Peder Andersen

18 – ug

 

Tyende

Lykkegaard

14

 

22

Anne Pedersdatter

38 – ug

 

Tyende

Lykkegaard

14

 

22

Inger Olesdatter

14 – ug

 

Tyende

Lykkegaard

14

 

23

Niels Andersen Kæmpe

58 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Østerhaven/

Kjæmpegd.

13

Alstrupvej 25, søstrene Petra og Johanne Dam

23

Kiersten Thoersdatter

52 – g

1

Hans kone

Østerhaven

13

 

23

Johanne Nielsdatter

16 – ug

 

Datter

Østerhaven

13

 

23

Karen Nielsdatter

14 – ug

 

Datter

Østerhaven

13

 

23

Anders Nielsen

12 – ug

 

Søn

Østerhaven

13

 

23

Søren Petersen

45 – ug

 

Tyende

Østerhaven

13

 

23

Clemen Mortensen

42 – ug

 

tyende

Østerhaven

13

 

24

Christen Thomsen

52 – g

1

Bonde og gårdbeboer

S. Sigensgaard

12

Ingstrupvej ?, gdr. Niels Therkildsen

24

Magrete Sørensdatter

40 – g

1

Hans kone

S. Sigensgaard

12

 

24

Inger Christensdatter

15 – ug

 

Datter

S. Sigensgaard

12

 

24

Mette Christensdatter

4 – ug

 

Datter

S. Sigensgaard

12

 

24

Christen Christensen

2 – ug

 

Søn

S. Sigensgaard

12

 

24

Mads Christensen

30 – ug

 

Tyende

S. Sigensgaard

12

 

24

Maren Christensdatter

38 – ug

 

tyende

S. Sigensgaard

12

 

25

Anne Mickelsdatter

50 – enke

1

Bond. og gårdbeboerske

N. Sigensgaard

11

Ingstrupvej ?, gdr. Peder Pedersen

25

Mads Pedersen

21 – ug

 

Søn

N. Sigensgaard

11

 

25

Karen Pedersdatter

22 – ug

 

Datter

N. Sigensgaard

11

 

25

Johanne Pedersdatter

14 – ug

 

Datter

N. Sigensgaard

11

 

25

Morten Jørgensen

33 – ug

 

Tyende

N. Sigensgaard

11

 

25

Jens Nielsen

26 – ug

 

Tyende

N. Sigensgaard

11

 

26

Anders Povelsen (Søegaard)

49 – g

1

Selvejer bonde og lægdsmand.

Damgaarden

06

Ingstrupvej 46, gdr. Niels Larsen

26

Mette Christensdatter

45 – g

1

Hans kone

Damgaarden

06

 

26

Christen Andersen

7 – ug

 

Søn

Damgaarden

06

 

26

Søren Andersen

5 – ug

 

Søn

Damgaarden

06

 

26

Kiersten Andersen

9 – ug

 

Datter

Damgaarden

06

 

27

Christen Sørensen

52 – g

1

Husm. m. jord og smed

 

49

 

27

Else Nielsdatter

43 – g

1

Hans kone

 

49

 

27

Niels Christensen

13 – ug

 

Søn

 

49

 

27

Christen Christensen

5 – ug

 

Søn

 

49

 

27

Inger Christensdatter

15 – ug

 

Datter

 

49

 

27

Anne Christensdatter

7 – ug

 

Datter

 

49

 

27

Anne Christensdatter

1 – ug

 

Datter

 

49

 

28

Christen Bertelsen

36 – g

1

Husmand med jord

 

56

 

28

Bodil Pedersdatter

31 – g

1

Hans kone

 

56

 

29

Christen Nielsen

45 – g

1

Husmand med jord

Lervang

44

Hedevejen 62, gdr. Ejnar Mathiesen

29

Maren Andersdatter

33 – g

1

Hans kone

Lervang

44

 

29

Else Christensdatter

7 – ug

 

Datter

Lervang

44

 

29

Peder Christensen

2 – ug

 

Søn

Lervang

44

 

30

Jens Jensen

48 – g

1

Husmand med jord

 

47

 

30

Anne Christensdatter

31 – g

2

Hans kone

 

47

 

30

Johanne Jensdatter

8 – ug

 

Datter

 

47

 

30

Else Jensdatter

6 – ug

 

Datter

 

47

 

30

Maren Jensdatter

2 – ug

 

Datter

 

47

 

31

Lars Christensen

59 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Falkgaarden

10

Hedevejen 73, gdr. Adolf Falk

31

Johanne Bertelsdatter

42 – g

2

Hans kone

Falkgaarden

10

 

31

Lars Nielsen

16 – ug

 

Konens søn

Falkgaarden

10

 

31

Bertel Nielsen

13 – ug

 

Konens søn

Falkgaarden

10

 

31

Niels Larsen

6 – ug

 

Søn

Falkgaarden

10

 

31

Christen Larsen

3 – ug

 

Søn

Falkgaarden

10

 

31

Niels Pedersen

36 – ug

 

tyende

Falkgaarden

10

 

32

Johanne Christensd.

66 – enke

1

Husmd’s enke m. jord

Falkgaarden

10

 

32

Maren Jensdatter

21 – ug

 

Datter

Falkgaarden

10

 

33

Niels Pedersen

55 – g

1

Bonde og gårdbeboer

 

09

Nord for matr. 10

33

Maren Simonsdatter

65 - g

1

Hans kone

 

09

 

33

Jens Jensen

42 – ug

 

Tyende

 

09

 

33

Jens Christensen

56 – ug

 

Tyende

 

09

 

33

Mariane Jespersdatter

16 - ug

 

Tyende

 

09

 

34

Anne Jensd., enke eft. Albert Mathiasen

52 - enke

1

Huskone uden jord

 

42

 

34

Søren Albertsen

12 – ug

 

Søn

 

42

 

35

Palle Larsen

 

2

Husm. uden jord og skrædder

 

62

 

35

Anne Christensdatter

40 – g

1

Hans kone

 

62

 

35

Lars Pallesen

13 – ug

 

Søn

 

62

 

36

Christen Pedersen

43 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Renden

08

Hedevejen 71, gdr. Jens Trudslev

36

Anne Jacobsdatter

37 – g

1

Hans kone

Renden

08

 

36

Jørgen Thomsen

32 – ug

 

Tyende

Renden

08

 

36

Lars Larsen

19 – ug

 

Tyende

Renden

08

 

36

Dorthe Pallesdatter

22 – ug

 

Tyende

Renden

08

 

37

Lars Larsen (Leerbek)

66 – g

2

Husmand med jord

 

45

 

37

Anne Thomesdatter

48 – g

1

Hans kone

 

45

 

37

Dorthe Larsdatter

13 – ug

 

Datter

 

45

 

37

Christen Larsen

10 – ug

 

Søn

 

45

 

37

Thomas Larsen

5 – ug

 

Søn

 

45

 

38

Morten Pedersen

48 . ug

 

Husmand med jord

 

48

 

38

Anne Pedersdatter

54 – ug

 

Hans søster

 

48

 

39

Jens Larsen

72 – g

1

Husmand med jord

"på bakken"

43

 

39

Kiersten Madsdatter

56 – g

1

Hans kone

"på bakken"

43

 

40

Ole Larsen

45 – g

1

Husmand med jord

Bondensgaard

29

Thomas P. Hejlesvej 5, gdr. Jens Marinus Andreasen

40

Maren Larsdatter

50 – g

1

Hans kone

Bondensgaard

29

 

40

Lars Olesen

10 – ug

 

Søn

Bondensgaard

29

 

40

Anne Olesdatter

7 – ug

 

Datter

Bondensgaard

29

 

40

Bodil Larsdatter

40 – ug

 

Konens søster

Bondensgaard

29

 

41

Sara Jensdatter

39 – g

1

Huskone uden jord

     

41

Jens Pedersen

5 – ug

 

Søn

     

41

Thomas Pedersen

2 – ug

 

Søn

     

42

Karen Pedersdatter

39 – g

1

Huskone uden jord

     

42

Peder Pedersen

11 – ug

 

Søn

     

42

Christen Pedersen

9 – ug

 

Søn

     

42

Thomas Pedersen

7 – ug

 

Søn

     

42

Søren Pedersen

5 – ug

 

Søn

     

42

Lars Pedersen

3 – ug

 

Søn

     

43

Birthe Pedersdatter

51 – g

1

Huskone med jord

     

43

Anne Jensdatter

22 – ug

 

Tyende

     

44

Christen Thøgersen

64 – g

2

Bonde og gårdbeboer

Dammen

07

Ingstrupvej 44, gdr. Anders Dam

44

Maren Nielsdatter

46 - g

1

Hans kone

Dammen

07

 

44

Niels Pedersen

36 – ug

 

Tyende

Dammen

07

 

44

Anders Pedersen

20 – ug

 

Tyende

Dammen

07

 

44

Anne Larsdatter

20 – ug

 

Tyende

Dammen

07

 

45

Anders Christensen

34 – g

1

Bonde og gårdbeboer

     

45

Anne Mathisdatter

34 – g

1

Hans kone

     

45

Anne Andersdatter

2 – ug

 

Datter

     

45

Sissel Andersdatter

1 – ug

 

Datter

     

45

Mette Sørensdatter

64 – g

2

Mandens moder

     

45

Søren Christensen

27 – ug

 

Tyende og national soldat

     

45

Johanne Christensd.

32 . ug

 

Tyende

     

46

Christen Mickelsen

44 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Kirkensgaard

03

Ingstrupvej 46, gdr. Peder Thomsen

46

Else Madsdatter

52 – g

2

Hans kone

Kirkensgaard

03

 

46

Maten Sørensdatter

16 – ug

 

Datter

Kirkensgaard

03

 

46

Anne Sørensdatter

15 – ug

 

Datter

Kirkensgaard

03

 

46

Søren Sørensen

2 – ug

 

Konens dattersøn

Kirkensgaard

03

 

46

Christen Christensen

27 – ug

 

Tyende

Kirkensgaard

03

 

46

Thomas Larsen

16 – ug

 

Tyende

Kirkensgaard

03

 

47

Niels Jensen (Ræv)

50 – g

1

Husmand med jord

     

47

Magrete Jensdatter

44 - g

1

Hans kone

     

47

Jens Nielsen

11 – ug

 

Søn

     

47

Anne Nielsdatter

8 - ug

 

Datter

     

48

Jacob Bertelsen

82 - enke

1

Inderste, får aftægtskorn

     

48

Kiersten Jacobsdatter

45 – ug

 

Datter

     

49

Anders Nielsen

57 - ug

 

Blind, nyder almisse

 

61

 

49

Anne Nielsdatter

57 – ug

 

Blind, nyder almisse

 

61

 

50

Anders Andersen

73 – g

3

Bonde og gårdbeboer

Nørgaard

04

Ingstrupvej 50, gdr. Thorvald Mikkelsen

50

Anne Jørgensdatter

53 - g

1

Hans kone

Nørgaard

04

 

50

Jens Andersen

10 – ug

 

Søn

Nørgaard

04

 

50

Anders Sørensen

16 – ug

 

Tyende

Nørgaard

04

 

50

Magrete Sørensdatter

23 – ug

 

Tyende

Nørgaard

04

 

51

Johanne Pedersd.

28 – g

1

Huskone uden jord

     

51

Anders Olsen

5 – ug

 

Søn

     

52

Johanne Jensdatter

30 - g

1

Huskone uden jord

     

52

Niels Christensen

1 – ug

 

Søn

     

53

Peder Mortensen

41 – g

2

Bonde og gårdbeboer

 

05

nedlagt

53

Anne Larsdatter

49 – g

1

Hans kone

 

05

 

53

Morten Pedersen

12 – ug

 

Mandens søn

 

05

 

53

Anders Pedersen

6 – ug

 

Mandens søn

 

05

 

53

Johanne Pedersdatter

10 – ug

 

Mandens datter

 

05

 

53

Christen Andersen

22 – ug

 

Tyende

 

05

 

53

Peder Thomsen

54 – g

1

Tyende

 

05

 

54

Niels Andersen

54 – g

1

Bonde og gårdbeboer

Nørgaard

21

Ingstrupvej 48, gdr. Harry Nørgaard

54

Maren Pedersdatter

41 – g

1

Hans kone

Nørgaard

21

 

54

Dorthe Nielsdatter

14 – ug

1

Datter

Nørgaard

21

 

54

Kiersten Nielsdatter

12 – ug

 

Datter

Nørgaard

21

 

54

Jens Nielsen

4 – ug

 

Søn

Nørgaard

21

 

54

Karen Nielsdatter

2 – ug

 

Datter

Nørgaard

21

 

54

Jens Sørensen

24 – ug

 

Tyende og national soldat

Nørgaard

21

 

54

Chr. Clemmensen

21 – ug

 

Tyende

Nørgaard

21

 

54

Mette Thomesdatter

20 – ug

 

Tyende

Nørgaard

21

 

55

Maren Jensdatter, (e. eft. Anders Jensen)

53 – enke

1

Bondeog gårdbeboerske

     

55

Anders Andersen

19 – ug

 

Søn

     

55

Niels Andersen

14 – ug

 

Søn

     

55

Christen Andersen

12 – ug

 

Søn

     

55

Dorthe Andersdatter

8 – ug

 

Datter

     

55

Christen Nielsen

34 – g

1

Tyende

     

55

Hans Sørensen

36 – ug

 

Tyende

     

55

Maren Christensdatter

30 – ug

 

Tyende

     

56

Thomas Sørensen

41 – g

2

Selvejerbonde, gård- beboer og sognefoged

Lemmergaard

25

Ingstrupvej 70, propr. Esther Lemmergaard

56

Maren Bertelsdatter

26 – g

1

Hans kone

Lemmergaard

25

 

56

Jens Thomsen

2 – ug

 

Søn

Lemmergaard

25

 

56

Søren Poulsen

3 – ug

 

Mandens søstersøn

Lemmergaard

25

 

56

Christen Andersen

32 – ug

 

Tyende

Lemmergaard

25

 

56

Jens Albertsen

26 – ug

 

Tyende

Lemmergaard

25

 

56

Jens Olesen

52 – ug

 

Tyende

Lemmergaard

25

 

56

Mette Christensdatter

30 – ug

 

Tyende

Lemmergaard

25

 

56

Maren Christensdatter

22 – ug

 

Tyende

Lemmergaard

25

 

56

Jens Hansen

12 – ug

 

Tyende

Lemmergaard

25

 

56

Johanne Thøgersdatter

14 – ug

 

Tyende

Lemmergaard

25

 

57

Povel Pedersen

53 – g

1

Husmand med jord

Fattighus med 3 familier

   

57

Inger Rasmusdatter

39 – g

1

Hans kone

Fattighus med 3 familier

   

57

Johanne Povelsdatter

4 – ug

 

Datter

Fattighus med 3 familier

   

57

Mette Povelsdatter

1 – ug

 

Datter

Fattighus med 3 familier

   

57

Jesper Larsen

47 – g

1

Husmand med jord og bødker

Fattighus med 3 familier

   

57

Maren Larsdatter

52 – g

1

Hans kone

Fattighus med 3 familier

   

57

Lars Jespersen

7 – ug

 

Søn

Fattighus med 3 familier

   

57

Magrete Jespersdatter

10 – ug

 

Datter

Fattighus med 3 familier

   

57

Edel Andersdatter

50 – g

1

Huskone uden jord

Fattighus med 3 familier

   

57

Johanne Sørensdatter

9 – ug

 

Datter

Fattighus med 3 familier

   

57

Anne Sørensdatter

4 – ug

 

Datter

Fattighus med 3 familier

   
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.