Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Gård- og husnavne i Vester Hjermitslev ved kirkebogens begyndelse i 1646

Kopi af originaler findes i 1800-tals mappen – fane 19 – om præster i Ingstrup m.fl. sogne.

Optegnet i kirkebogen af Adolf Jeremius Møller Secher, præst  i  Ingstrup, Vester Hjermitslev og Alstrup sogne 1857 - 1868.

Forud for en beretning om de tidligere præster i sognet har Secher lavet nedenstående  oplistning med overskriften: Ved kirkebogens begyndelse i juli måned 1646 (efter Chr. 4des Lov af 17/5 1646).

B: Hjermitslev Sogn: gård- og husnavne

Lymbergaard (Lemmergaard)

Kirkensgaard

"ved dammen"

Qwasthauge

"I Sigen"

Hollumgaard

Nørgaard

paa Kjæret

Kjøge

Stride

Myrtue

på Bachen

ved Leddet

Karhuset

Kaastruphuus

Suoren (KB 1774)

Skovbogaarden

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.