Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 24

Matr.  14g+14f+50l Byggeår  1900
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1892 skøde på matr. og bygn. fra Anders Pedersen til Peder Andersen Bak (fad. til søn) - kr. 5500
1892-1934 Peder Andersen Bak (fader til søn) 
1934-198? chauffør Lars Bak 

Billedet er ant. fra 1917. Ejendommen på adressen, Blæshøjvej 24. Det er fra højre Peder Bak med kone og fem børn. De to drenge nummer fire og seks fra højre er ant. Otto og Lars Bak.

1892  Anders Pedersen 
Anders Pedersen ejede gården matr. 14g, som han i 1892 sælger til sønnen Peder Andersen Bak. 
 
1892-1934 Peder Andersen Bak "lång Pi'Bak"/lange Peder Bak

I de to første årtier af 1900-tallet frasælger Peder Andersen Bak parceller langs Blæshøjvejs nordlige side - vestligst i byen. Efter matrikulering sælges først de tre vestlige parceller og senere de resterende fire.
En af sønnerne, Otto Bak, har i et interview til Egnssamlingen i Saltum fortalt, at der til ejendommen var 10 tønder land. Tre hjemme ved gården og syv nede ved Vestenbæks mellem de to ejendomme på Hjermitslev Hede ned mod Assenbæk. 
Peder Andersen Bak sælger i 1934 ejendommen til sønnen, Lars Bak.
1934-198? chauffør Lars Bak


Lars Bak blev gift med Anna, og de fik børnene Peder, Leif, Knud Erik, Rita, Svend og Preben. Om Lars Bak drev landbrug i starten vides ikke, men senere forpagtede eller købte Sognefoged Thomas Chren jorden nord for ejendommen. Lars Bak blev senere ansat som chauffør ved Hjørring Privatbaner, og i 1950'erne kørte han pakketransport med privatbanernes orangefarvede lastbil. Lars Bak var aktiv i bylivet - han var i flere perioder formand for borgerforening - borgmester. 
Anna og Lars Bak solgte ejendommen ant. i 1980'erne og købte huset på adressen Ingstrupvej 1. Lars Bak døde i 1990'erne og Anna Bak levede en del år på plejehjemmet i Vester Hjermitslev, indtil hun døde i 2007.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.