Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Artikler m.m. vedrørende træhandler Jens Andreasens familie.

Titel

kilde el. forfatter

Vester Hjermitslev Telefoncentral LT
En almindelig dag i 1950'erne LT
Skunke og smøger LT
Brev fra Jens Andreasen til manufakturhandler Peter Rasmussen, da han til sidst lå syg på Hjørring Sygehus. JA
Erindringer fra Hjermitslev af Gutte Mortensen f. Andreasen GM
Tale til Marie og Jens Andreasens diamantbryllup i 1979 af Gutte Mortensen f. Andreasen GM
   
   
   
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 14-01-2008