Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Billeder fra Mejeriet 
Billedejer

Billedtekst

Klik på billederne for at se en forstørrelse

SB Mejeriet 'Fællesmaal' bygget 1890.
Billedet er antageligt ældre end billedet nedenfor, idet bygningen endnu står i rå mursten uden kalkning.

ES  'Fællesmaal' fra 1890.

ES Foran mejeriet før 1930.
På billedet ses Peder Bach (bette Pi Bak) med sin hestevogn. Den lille pige er Elna Andersen (Elna Kirkensgaard), og manden med lang pibe til højre er hendes far, den første mejeribestyrer Andersen.

 

ES Mejeriet efter ombygning i 1915. Der blev bl.a. indlagt syrnings-
anlæg for skummetmælk, og mejeriet var dermed et af de første i Vendsyssel, der kunne sende skummetmælken tilbage til andelshaverne i nedkølet og syrnet tilstand.

ES Rejsegilde på det nye mejeri, der stod færdigt i 1930. 
Klik på billedet for at se, hvem de mennesker er, der er med på billedet.

ES Mejeriet "Fællesmaal" fra 1930.
Det nye, smukke og fuldstændigt ombyggede mejeri står færdigt i 1930.

HHA

Billede fra  1940.

Året, hvor mejeriet "Fællesmaal" kan fejre 50 års jubilæum.

BO Efter andelsmejeriets nedlæggelse i 1967 købte købmand Olesen bygningen og en større ombygning fandt sted. Der blev indrettet flere lejligheder, forretningslokaler og et møntvaskeri i bygningens sydlige ende. Møntvaskeriet var Nordjyllands første.
BO
Mejeriets nye ansigt.

Mejeriet med købmandsforretningens nyetablerede isenkram- og hvidevareafdeling i stueetagen.

BO Det ombyggede mejeri.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.