Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

 

Alstrupvej 4

Matr. 14o beboelse.
Matr. 30q reberbanen

Byggeår 1916.

Artikler

Udklip og  billeder  

Billeder

Rebslageren og hans hus

 Rebslager Jens Nicolaj Christensen 1875-1949
 Rebslageren byggede huset i 1916 og boede der med sin familie indtil 1949, hvor han og hustruen i maj måned døde med få dages mellemrum.
Som det kan ses nedenfor, køber rebslager J. N. Christensen husmatriklen i 1904 og rebslagerbanen i 1906. Han og familien må de første år have boet et andet sted, idet huset først blev bygget i 1916
.

Rebslagerens hus er det første fra højre. Bemærk den høje trappe med jerngelænder op til indgangsdøren. Det høje vindue til højre for døren er en form for butiksvindue. I gangen og inden for vinduet lå ruller af reb i forskellig tykkelse.

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Rebslageriet (Alstrupvej 04). 

En virksomhed af helt usædvanlig art var dette rebslageri, som Jens Christensen (1875-1949) drev; Fra et mindre træskur i haven strakte reberbanen med de dekorative, rebbærende opstalter - mikkerne - sig næsten 100 meter mod vest. I skuret var spindehjulet - et stort træhjul med en bred fælg - fastgjort på en solid, jordgravet stolpe.

 Under spindingen - hvor rebslageren bevægede sig langsomt baglæns hen ad banen - holdt hans kone Johanne eller en af de smækre, rødhårede døtre spindehjulet i uafbrudt og ensartet rotation ved med hænderne at påvirke en stiv til spindehjulet fastgjort rundholdt.  
Råvarelageret af sisal og hamp, der mestendels kom fra Rusland, opbevaredes i et kælderrum, hvorfra fremmedartede dufte kunne slå en i møde.

 I stueetagen var der et mindre salgslokale, hvor tre- og fireslået reb, store tovruller og mangeartede grimer var lagt frem til beskuelse. Rebslageren afhændede også sine produkter gennem agenter, men tog endvidere selv rundt til markeder og dyrskuer og gjorde forretninger. Også på Hjermitslev Dyrskue, der hvert år blev holdt øst for byen, havde rebslageren en stand.

 Afholdsbevægelsen optog Jens Christensen stærkt, og hen bestred i flere perioder poster i lokalafdelingens bestyrelse.

Andre ejere af hus og matrikel

1904 - Mathilde og Ane Marie Jensen
1904 skøde på matr. 14o fra Mathilde og Ane Marie Jensen til Jens Søren Chr. Sørensen af Vejle og Anton Nielsen .
Søstrene Mathilde og Ane Marie Jensen sælger matr. 14o, som huset senere bliver bygget på ud mod Alstrupvej. Ingen opl vedr. søstrene.
1904 - Jens Søren Chr. Sørensen af Vejle og Anton Nielsen..
Jens Søren Chr. Sørensen af Vejle og Anton Nielsen videresælger matr. 14o til rebslager Jens Nicolaj Christensen.
1906 - Jens Peter Poulsen
Maltgører Jens Peter Poulsen sælger matr. 30q til rebslager Jens Nicolaj Christensen.
Jens Peder Poulsen "Måltj-Peter"/"Malt-Peter" er født i 1860 i V. Hj. og søn af gdr. Poul Jensen, Bondensgaard (Thomas P. Hejlesvej 5). Han var far til vognmand Poul Jensen Poulsen (Alstrupvej 11) og smed Arild Poulsen (Blæshøjvej 29) og bror til trikotagehandlerske Maren Poulsen, Alstrupvej 6. Jens Peter Poulsens bror Christian Hjærtholm Poulsen overtog fødegården - Bondensgaard. Om det er arven herfra, der har gjort Jens Peter Poulsen til ejer af jorden på begge sider af Alstrupvej vides ikke, men i det første årti af 1900-tallet udstykker og sælger han grundene her. Allerede i 1897 køber han matr. 30a for kr. 6.900 og flere andre matr. med nummeret 30+et bogstav. Disse matr., der er beliggende vestligst på Blæshøjvejs sydlige side, videresælger han i det andet årti af 1900-tallet.
At Jens Peder Poulsen
skulle være blevet en velhavende mand ved salg af ovennævnte byggegrunde kan barnebarnet Gunnar Poulsen, Gug ikke mindes at have hørt i familien. Han kan derimod fortælle, at Jens Peter Poulsen var maltgører, hvilket arbejde bestod i at lave Malt, som han solgte til bryggeriet URBAN i Aalborg.
Gunnar Poulsen, Gug er søn af den kendte kogekone Anna Poulsen og vognmand Poul Jensen Poulsen og således barnebarn af Malt-Peter, som Jens Peter Poulsen kaldtes. 
1916 - 1949 rebslager J. N. Christensen (1875-1949)
Som det kan ses ovenfor, køber rebslager J. N. Christensen husmatriklen i 1904 og rebslagerbanen i 1906. Han og familien må de første år have boet et andet sted, idet huset først blev bygget i 1916/LT.
Datteren Marie og ægtefællen Emanuel Jensen boede sammen med Maries forældre indtil de døde i 1949, herefter flyttede de ind i en af cykelhandlerens lejligheder på adressen Alstrupvej 10. Udklip vedr. denne familie er indsat her sammen med øvrige udklip vedr. rebslagerfamilien.
1949 - 19xx - ikke kendskab til ejere i denne periode.
Ingen opl. pt.
1986 - fortsat - Helle Møller Rugtved
Ingen opl. pt.
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com