Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Assenbækvej 16

Matr.   14bf+14bs
+14bt+30at
Byggeår 1883
Artikler o.a. Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen

1893 - 1902 Kresten Andersen (Thorkildes mand) definitiv afrejse til USA i 1902.
1902 - 1922
Thorkilde Andersen (1861-1923).
1922 - 1981
gartner Marinus Andersen og hustruen Marie Petrea.
1981-20??
Rigmor og Kaj Jørgensen - "Gardenia".

Handelsgartner Marinus Andersens butik og private bolig i 1950'erne. 

1893 - 1902 murer Kristen Andersen (gm. Thorkilde)

Efter Thorkildes mand, Kresten Andersens, første hjemkomst fra Amerika i 1882-83 bygger parret huset på Assenbækvej 16. I 1902 rejser Kristen Andersen igen til Amerika, barnebarnet Rigmor Jørgensen oplyser til Egnsarkivet i Saltum, at der måske kunne være tale om en uformel skilsmisse, der findes ingen skilsmissepapirer. Kristen Andersen vender aldrig tilbage til Danmark.
 - Se Kresten Andersens dagbogsoptegnelser fra hans første udvandring til Amerika i 1889 - under "Artikler og festsange" øverst på denne side.

1902 - 1922 Thorkilde Andersen f. Mortensen

Thorkilde Andersen er født i 1861 i Hjermitslev sogn. Barnebarnet Rigmor Jørgensen har oplyst til Egnsarkivet i Saltum at farmoderen er datter af Niels Christian Mortensen, der havde gartneri nord i Hjermitslev ved den nuværende Hedevej. Det gartneri overgik til Thorkildes bror. Thorkilde og Kresten fik otte børn. Hun har tilsyneladende været alene om at forsørge børnene, idet der ifl. barnebarnet Rigmor antagelig ikke er kommet penge fra ægtefællen i Amerika. Den ældste datter Elisabeth rejser over til faderen i staterne. Fra hende kommer der pakker til familien under 1. verdenskrig, men herefter ophører kontakten.
At Thorkilde har været en foretagsom og opfindsom kvinde, der godt kunne tage ansvar for sig selv og børnene fremgår af en lille sammenskrevet artikel, der findes under "Artikler o.a." øverst på denne side.

1922 - 1981 gartner Marinus Andersen

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

 Gartneriet (Assenbækvej 16)

Handelsgartner Marinus Andersen, hvis forældre tidligere havde ejet ejendommen, havde store arealer under glas - mistbænke og drivhuse - og forsynede i vidt omfang byens borgere med friske grøntsager. Herudover foretog gartner Andersen beskæring og sprøjtning af folks frugttræer. Og så var der naturligvis kransene.
Der er erindring om mangt et lækkert måltid fra gartneriet, men stærkt står også i erindringen de fine juleudstillinger. Hvert år i decemberdagene banede vi os forventningsfulde vej gennem formationer af juletræer - ombølget af stemningsskabende harpiksduft - for at kunne beundre bag den duggede rude de miniature-haveanlæg, som med nænsom hånd var fremtryllet af gartner Andersen -  eller var det mon af fru Andersen.
I dag er forretningen - nu navngivet "Gardenia" - fyldt med de skønneste blomster fra gulv til loft mange bragt hertil fra fjerne lande. Den gamle gartner ville gøre store øjne, om han kunne se.

Under "Billeder" ovenfor findes en del billeder vedr. gartnerfamilien. Billederne er oversendt til mig af gartner Andersens barnebarn, Camilla Klarborg, der ligesom sin far Kjeld Ruberg Andersen f. 3/2 1938 - gartner Andersens søn, er bosat i Sverige. Kjeld Ruberg Andersen har givet tilladelse til at billederne vises her.
1981 - Rigmor og Kaj Jørgensen - "Gardenia"

Rigmor er datter af gartner Marinus Andersen. Efter Rigmor og Kaj Jørgensen overtog hus og forretning, vendte de op og ned på husets indretning, således at den nye fine blomsterbutik nu kom til at være i husets østlige ende. Efter Rigmors død i 2002 fører ægtefællen forretningen videre. Men i 2008 er det slut med potteplanter og afskårne blomster. Kaj Jørgensen vil fremover kun tage sig af kistepynt og bårebuketter og kranse. - Så endnu en butik i Hjermitslev synger på sit sidste vers. 

Se under "Artikler" ovenfor vedr. Kaj Jørgensen.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.