Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 1

Matr.   14k Byggeår 1898 
Artikler Udklip Billeder

Billedet er fra 1939'erne

Elna og Peter Rasmussen omk. 1950


Børge Thomasens beretning

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Peter Rasmussens manufakturforretning (Blæshøjvej 1). 

Hjørnebutik med tre store butiksvinduer - strålende oplyste om aftenen - elegant draperede tekstiler og modetøj-iklædte voksmannequiner.
Rasmussen havde filialer i Ingstrup, Sdr. Saltum og Thise - og havde dertil økonomisk engagement i forretninger i andre egne af landet.
Forretningen var særdeles velassorteret. Bag den lange disk med det ofte klingende kasseapparat var et utal af hylder med stabler af metervarer - lærred, bomuld, silketøj - blomstret, stribet, ternet - alt hvad et kvindehjerte kunne begære. Hertil kom et righoldigt udvalg af garn og tråd samt i glasdisken fristende bijouteri.
På stativer årstidens kjoler i lange rækker - dragter, frakker og herrehabitter. Kort sagt, man var leveringsdygtig i alt til påklædning - fra hvad en mand bar yderst ude, til hvad en kvinde bar inderst inde.
I det tidlige forår mødte fåreholderne op med den nyafklippede uld i tætstoppede sække. Ulden fandt plads i butiksfløjens kælderetage, hvor også modtagne klude blev deponeret, indtil en genbrugsvirksomhed afhentede dyngerne.
Mens de nydeligt uniformerede ekspeditricer - sorte kitler, hvide kraver - på elskværdigste vis betjente kunderne, sås Peter Rasmussen ofte - iført passende arbejdspåklædning - i færd med at renholde det omfattende gadeareal - givende sig stunder til udveksling af høflige hilsener og - nu og da - en passiar med de forbi passerende.
Landskendt blev forretningen, da det umiddelbart efter krigen ad snørklede veje var lykkedes Peter Rasmussen at fremskaffe et større parti bomuldsstoffer, der blev annonceret til salg. Så stor var stofhungeren, at kun heldige omstændigheder var skyld i, at ingen i den fremstormende kvindeskare blev trampet ned.

 

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1875 får Lars Jensen, bødker fra bagergården skøde på matriklen - ingen pris anført.
1888 overgår skødet på matr. til Anders Chr. Larsen, pris kr. 475.
1894 skøde på hus og matr. til frk. Kragelund, pris kr. 5.000.
1919 skøde på matr., manufaktur forretning og beboelse til Niels Peter Rasmussen, pris kr. 16.000.
1956 skøde til Lis og Egon Pedersen
1984 skøde til Claus Pedersen - far til søn - åbner gardinforretning.
2012 skøde til Jammerbugt kommune
2013
jan./feb. nedrives ejendommen

1875 Lars Jensen
Lars Jensen var landmand i "bagergården" på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen er i 1890 56 år gammel, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Jensen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger grundene (op til banen) på begge sider af Blæshøjvej og ligeledes grundene på sydsiden af Assenbækvej - d.v.s. de grunde, der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Herudover opkøbte han parceller mange steder i Hjermitslev sogn - og som i ovenstående handel videresolgte han disse med fortjeneste i de år, hvor landsbyen var i vækst. Lars Jensen, bødker, som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet". Bogen er et festskrift til Hvetbo Herred Sparekasses 100-års jubilæum i 1967. 
Så vidt det vides, var det Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning, der begyndte at gøre en forretning ud af det - og dermed opstod Hjermitslevs første bageri.
1888 Anders Chr. Larsen
Ved folketællingen i 1890 er ACL 37 år gammel og gift med den 30-årige Katrine Andreasen. Familien tilhører baptistsamfundet. ACL har erhvervsbetegnelsen - detaillist. I husstanden er der i øvrigt en sypige og 1 eller 2 skræddere. Check FT 1916
1894 Magdarine Kragelund
Frøken Kragelund oprettede manufakturforretning i husets østlige ende og drev forretningen i 25 år.

Ved folketællingen i 1916 bor Magdarine Kragelund i huset sammen med ant. søsteren, der er pige i huset, Anna Andrea Kragelund og en syerske, Else Kristensen: Hun er ant. også er knyttet til manufakturforretningen og anført som logerende. M. Kragelund har en årlig skatteindkomst på kr. 1.100, en formue på kr. 2.800. Hun betaler skat til kommunen på kr. 9,32 og til staten på kr. 28,40.

1919 -1956 Peter Rasmussen

LÆS
Elna og Peter Rasmussens datter, Karen Pedersens beretning "Min barndoms lille by".

Fru Elna Rasmussens forretningsoverdragelse til Lis og Egon Pedersen.

Lis og Egon Pedersen var fra 1947-1956 ejere af manufakturforretningen "Londonmagasinet" på adressen, Blæshøjvej 15. Efter Peter Rasmussens død i 1956 besluttede enken, Elna Rasmussen, i samråd med datter og svigersøn at tilbyde det unge manufakturhandlerpar fra London Magasinet, at overtage den noget større manufakturforretning på Torvet i byen. Lis og Egon Pedersen var interesseret i overtagelsen af forretningen. Det blev indgået aftale om en foreløbig forpagtning i 10 år med senere forkøbsret til ejendommen. Lis og Egon Pedersen købte imidlertid forretning og beboelse flere år inden de 10 år var gået. 
Efter Peter Rasmussens død byggede enken, Elna Rasmussen, sammen med enken efter købmand Johan Drustrup et dobbelthus beliggende på hjørnet af Ingstrupvej og Eranthisvej. Dobbelthuset fik på grund af denne beliggenhed adresserne Ingstrupvej 9 (fru Kathrine Drustrup) og Eranthisvej 2(Fru Elna Rasmussen). På det tidspunkt, hvor Lis og Egon Pedersen overtog Rasmussens forretning var dobbelthus bare på tegnebrættet, så planen var, at fru Rasmussen blev boende i den hidtidige bolig indtil dobbelthuset var færdig til indflytning, men fru Rasmussen registrerede hurtigt, hvor besværligt det var for Lis og Egon Pedersen, at have bolig og forretning på to forskellige adresser og tilbød derfor parret, at hun flyttede ind i deres bolig på Blæshøjvej 15 indtil hendes nye bolig stod færdig. Det betød, at Lis og Egon Pedersen på grund af fru Rasmussens velvilje fik bolig og arbejdsplads samme sted hurtigt efter overtagelsen af forretningen.
1956 -1984 Lis og Egon Pedersen - se også - Lis og Egon Pedersen
Manufakturhandler parret Lis og Egon Pedersen, der overtog Peter Rasmussens forretning i 1956 havde allerede på daværende tidspunkt bevist deres dygtighed ved at gøre London Magasinet til en god forretning på trods af, at de havde "den store Peter Rasmussen" på Torvet at konkurrere med. Det var således en klog beslutning, som familien Rasmussen tog, da de tilbød parret at overtage afdøde Peter Rasmussens manufakturforretning efter hans død i 1956. 
Lis og Egon Pedersen blev et højt respekteret og dygtigt par blandt andre af stationsbyens anden til tredje  generation af forretningsdrivende i byens historie. De formåede - ligesom Rasmussen tidligere havde gjort det - at have så stort et varelager og være med på noderne modemæssigt, at de i hele deres forretningsperiode fastholdt den store kundekreds også fra de omliggende sogne.
Forretningen blev udvidet i 1980, og i 1984 valgte Lis og Egon Pedersen at overdrager forretningen til sønnen Claus for selv delvis at gå på pension. PÅ dette tidspunkt var Vester Hjermitslev og landsbyerne i omegnen i gang med en affolkning, og beboernes handelen flyttes mere og mere til supermarkeder og andre større forretninger i Brønderslev.
 
1984 - 2012 Claus Pedersen 

Claus Pedersen specialiserer sig i salg af gardiner, og der er fortsat i omkring 25 år en stor forretning på Torvets sydvestlige hjørne. Tiden løber fra den gamle måde at drive forretning på. Ejendommen kan ikke sælges, derfor sælges bygninger mv. til Jammerbugt Kommune i 2012. 
Claus Pedersen vil herefter fortsat køre sit firma: Claus P Gardiner fra adressen Løthvej 36, 9493 Saltum
2013 - jan./feb. fjerner kommunen bygningerne.


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com