Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

 

Blæshøjvej 5

Matr.   14y+14af+30ap+30aq Byggeår  1906
Artikler Udklip Billeder

Træhandler Jens Andreasen

Jens Andreasens butik med tobaksvarer i glasskabene bagved.

Træskomanden
Jens Andreasen

Jens Andreasens hus med butiksvindue til venstre for døren.


Børge Thomasens beretning.

Med tilladelse fra Børge Thomasen f. i V. Hj. 1920 refereres her, hvad han skriver i Vendsyssel Årbog 1997 i artiklen:  "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen" om: 

Træhandel, Telefoncentral, Håndkøbsudsalg og Sparekasse hos Jens Andreasen

Her havde Jens Andreasen (1890-1983) samlet mange aktiviteter under samme tag. Et emailleret skilt - blåt med hvide bogstaver - forkyndte, at her var “Jysk Telefonaktieselskabs Samtalestation" - i daglig tale kaldet "Centralen".
Oppe i kvistvinduet kunne man se den med hovedtelefon udstyrede telefonistinde betjene snorebordet. Hun etablerede kontakt mellem de talelystne abonnenter. Af hensyn til regnskabet blev der - i hvert fald ved udenbys samtaler - opgjort notater om hver enkelt samtales varighed. For at folk ikke skulle forledes til at snakke unødigt længe, meldte telefonistinden: “Tre minutter - ønsker de at fortsætte?". Telefonistinden - eller centraldamen som vi kaldte hende - var selvsagt altid velinformeret og indstillet på at yde god service - det var før servicenumrenes tid. Men kun til kl. 20, da lukkede centralen. Dog, man kunne, hvis man ønskede at foretage et opkald, ulejlige centralbestyreren, men så var det mod et ekstra nattillæg.
Håndkøbsudsalget for Saltum apotek var indrettet i et forlokale. Der var placeret et stort glasskab, hvorfra man. når ens mor havde hovedpine, kunne få udleveret et brev acetylsalicylsyre. Også den velsmagende hostesaft, der havde en heft uforglemmelig smuk rødlig farve, gemte sig i skabet ved siden af den meget stærke hostesaft, som havde en hidsig, gul  kulør. Der var dråber til øre og næse, salver og plastre til forslåede knæ. Her var altid hjælp at hente.
Sparekassens lange skilt prydede facaden over vinduerne i husets vestlige del. Her disponerede Sparekassen et par gange om ugen over et lokale, således at sparerne kunne få lejlighed til at aflevere deres skillinger.
Udover at være “samtalestation” for Jysk Telefon, så var Andreasens butik også samtalestation på anden vis, idet mange,  der skulle handle, tøvede lidt og fik en snak. Der drøftedes dagsaktuelle ting, men også politiske spørgsmål debatteredes. Redaktør Jacob Nørgaard fik således ofte problemerne vendt i Andreasens selskab.
I butikken var der mange slags varer - specielt tobaksvarer - Obels Melange, Golden Dream og Adamas m.m.m. - men også lommeknive, spillekort og høstriver, kludesko, gummistøvler og naturligvis træsko, som blev fremstillet ved arbejdsbordet i bagbutikken.
På solfyldte dage tog Jens Andreasen sommerhat og cykelklemmer på og begav sig ud til fennerne for at se til sine græssende dyr.
Da Jens Andreasen i høj alder holdt inde med de mange aktiviteter, forlod han imidlertid ikke arbejdsbordet,  men fortsatte med i træ at skære spændende dyr og karakterfulde menneskefigurer.
Jens Andreasen havde ordet i sin magt. Han var en værdsat taler og formåede at give både trøst og glæde, når han ved højtidelige lejligheder sagde nogle ord.

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1903 skøde på matr. 14y fra Else Marie Olesen til vejmand Jens Nielsen Jensen - kr. 600.
1915
skøde på matr. og bygn. til Poul Dam, Hjertholm - kr. 8000. Maren Andreasen (Hjertholm) bliver lejer og ny centralbestyrer. 
1915
skøde på en parcel af nabomatriklen 14z, nemlig matr. 14af fra købm. Severin Nielsen til Poul Hjertholm - kr. 160.
1924 skøde til ny centralbestyrer, Jens Andreasen, søn af Maren Andreasen.- fra Poul Dam, Hjertholm. Husets pris afdrages til Poul Dam og dennes efterfølger indtil 1948, hvor huset er betalt.
1986 skøde til tidl. gårdmand Niels Larsen fra træhandler Jens Andreasens arvinger.

1903 Else Marie Olsen - enke efter bødker Lars Jensen
Lars Jensen var bødker og landmand i gården på hjørnet af Blæshøjvej og Ingstrupvej. Lars Jensen har ved folketællingen i 1890 en alder på 56 år, hans kone Else Marie Olsen er 52 og sønnen Oluf Larsen Hedegaard er 20 år gammel. Det er Lars Jensen - og efter hans død - hustruen og sønnen, der hen over århundredeskiftet udstykker og sælger gårdens jord (matr. 14), der har en god beliggenhed i forhold til stationsbyens udbygning, nemlig på begge sider af Blæshøjvej på strækningen op til den gamle baneføring, og ligeledes de grunde på sydsiden af Assenbækvej - der har et matrikelnummer, som begynder med tallet 14. Udover den jord, der hørte til gårdens matrikel, kan man se af Hvetbo Herreds Skøde- og Panteprotokol, at Lars Jensen havde næse for sognets udvikling, idet han rundt omkring i sognet købte jordstykker op med en beliggenhed, der sandsynliggjorde videresalg som byggegrunde. 
"Lars Jensen, bødker", som han benævnes i Hvetbo Herreds Skøde- og panteprotokol - var folketingsmand i perioden 1866-69. Det fremgår af redaktør - ved Vendsyssel Tidende - C. Nørrelykkes bog "Pengeskrinet" fra 1967. 
Myten fortæller, at det var Lars Jensens kone, Else Marie, der kunne noget ud over det sædvanlige med hensyn til brødbagning - og derfor begyndte at sælge af det. 
1903 Jens Nielsen Jensen

Vejassistent Jens Nielsen byggede huset Blæshøjvej 5, hvor han blev den første telefoncentralbestyrer og havde herforuden en barbersalon. I 1915 flyttede han til Ejendommen Elmely vest for stationsbyen, og boede her indtil han købte hus på Assenbækvej 13.

1915 Poul Dam, Hjertholm - lejer Maren Andreasen

Maren Andreasen - Jens Andreasens mor - var tidligt blevet enke med fem børn under og i skolealderen. Hun var datter fra gården Hjertholm, så da hun efter en kortere ansættelse som husbestyrerinde på gården Stadsvold i Thise skulle have et sted at bo, blev det i ejendommen Elmely, som Hjertholm ejede. Nu opstod den mulighed, at hun kunne blive selvforsørgende ved at blive centralbestyrer efter Jens Nielsen Jensen. Der blev derfor indgået den handel, at Jens Nielsen Jensen købte Elmely og Poul Dam - ejer af Hjertholm og gift med Maren Andreasens søster Marie - købte Jens Nielsen Jensens hus på adressen Blæshøjvej 5. Maren Andreasen blev således lejer indtil 1924, hvor sønnen Jens Andreasen købte huset. Han overtog centralbestyrerjobbet efter moderen og ernærede sig herforuden som træhandler. Maren Andreasen boede i huset hos Marie og Jens Andreasen indtil sin død i 1933.

1924 Jens Marinus Andreasen


1986 Grete og Niels Larsen

Grete og Niels Larsen havde indtil 1986 været ejere af Damgaarden øst for Hjermitslev kirke. Denne gård havde de i 1940'erne overtaget efter Niels Larsens farbror Martin Larsen. De havde, de sidste år på gården brugt kostalden som butik, hvorfra de solgte gamle ting og sager. Efter køb og renovation af  huset på Blæshøjvej 5 flyttede de ind og fortsatte her med at drive forretning med gamle ting og sager. De var begge meget interesseret i gamle ting - tog på auktion i Aalborg og købte eksempelvis gamle skabe og kommoder, som Grete meget dygtigt malede op med almuefarver og fine blomsterranker. 
I 2012 bor Grete stadig i huset. Niels er død.  
  

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com