Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Blæshøjvej 20

Matr.   14bu Byggeår  1950
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1950-1955 Arbejdsmand Carl Frode Larsen
1952-1997 Vejmand ved kommunen Jens Valdemar Larsen
1997 -1997 Skifteretsattest som adkomst for Anna Kirstine Larsen
1997 - ff     Skøde til Tommy Stidsborg Sørensen

1950-1955 Arbejdsmand Carl Frode Larsen - (Chr. Lassens Karl)
Carl Larsen var søn af den i Hjermitslev og omegn så berømte murer Chr. (Lassen) Larsen (Blæshøjvej 76). Carl var gift med Anna, og der var to børn i ægteskabet, en pige født midt i 40'erne ved navn Ellen og en yngre dreng. Carl arbejdede som murerarbejdsmand sammen med faderen, der for en stor del arbejdede med at kalke kirker i det sydvestlige Vendsyssel. Carl havde sammen med faderen selv bygget huset, som denne side drejer sig om. I 1952 flyttede Carl til Hirtshals med familien, hvor han herefter arbejdede som havnearbejder.
Han solgte huset til sin ældre broder Jens Valdemar Larsen.
1955-1997  Vejmand Jens Valdemar Larsen (broder til broder)
Jens Valdemar Larsen var - som det fremgår ovenfor - søn af murer Chr. (Lassen) Larsen. Hans kone hed Anna, og de havde sammen sønnen, Gunnar, der var født i 1941. Jens Valdemar arbejdede i en årrække som murerarbejdsmand hos murermester Juul Larsen. De sidste 20 år af hans arbejdsliv var han vejmand ved kommunen. Anna var i en lang årrække rengøringshjælp hos dyrlæge Mølbak. 
Læs Carl og Jens Valdemars far, murer Chr. Larsens erindringer. 
Huset er i 2010 ejet af Tommy Stidsborg Sørensen
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com