Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Gerdsvej 1

Matr.   1a Byggeår:
1904 - gl. skole
1956 - ny skole
Artikler Billeder Udklip


Vester Hjermitslev skole

Luftfoto fra omk. 1950. Vester Hjermitslev skole set fra gårdsiden. Skolebygningen til venstre med indgangsdøre til gangen udfor de tre klasseværelser. Lærerparret Karen og Christian Albertsen havde lejlighed i tagetagen. Førstelærerboligen bag flagstangen var på daværende tidspunkt beboet af lærer Jørgen Landbo og hustruen, Anna. I huset i højre side af billedet boede i 1950'erne arbejdsmand Hagbard Nielsens familie. Gården i baggrunden tilhørte søstrene Petra og Johanne Dam. Vejen øverst i billedet er Alstrupvej. Billedet tilhører Johannes Landbo.

Skolehistorie 

Den første skole
I 1690 berettes det i en præsteindberetning, at provst Jacob Ottesen i Ingstrup på egen bekostning havde ladet opføre et lidet skolehus uden avling (uden jord) i Hjermitslev sogn. I 1741 den 29.4. blev det bestemt at Hjermitslev og Alstrup sogne skulle danne et skoledistrikt, og i skolefundatsen af 28.12. s.å. bestemmes det, (§1) at skoleholderen skulle nyde 3 tdr. rug, 3 tdr. byg og 12 rdl. i penge; dertil (§2) 20-24 læs tørv, og (§3) af hvert formuende barn måtte han tage 4 skilling i introduktionspenge samt en skilling ugentlig, når det lærte at skrive, og 2 skilling ugentlig, hvis det også lærte at regne. Endelig skulle skoleholderen have sommergræsning til 1 ko og 8 får
(opl. fra Bispearkivet). Af drenge og piger fra 15 til 18 år gaves 2 skilling ugentlig i skolepenge, og af elever over 18 år gaves 4 skilling ugentlig. Skolepengene anvendtes tilligemed tavlepenge i alle herredets sogne til gudeligt brug og skolefornødenheder.
I 1756 havde skoleholderen græsning i kæret til 2 høveder.

Den første skole fra sidst i 1600-tallet har formentlig været beliggende der, hvor førstelærerboligen ligger på billedet. Denne bygning er antagelig fra sidst i 1700-tallet og havde lærerbolig i den østre/ på billedet højre ende af huset og skolestue mod vest. Det var først i 1904, at skolehuset, som ses på billedet, blev bygget. Det fungerede til 1956, hvor den nuværende skole stod færdig.

Af skoleholdere uden seminarieuddannelse. kendes følgende:
-
Søren Simonsen var i stillingen i 1742 og  dør i 1753
- Jens Christensen, om ham vides ikke meget.
- Jens Olsen født ca. 1734 og dør i 1794
- Morten Nielsen født i 1758 og døde i 1844. Han indtrådte i rækken af skoleholdere og kirkesangere. Han tog sin afsked med pension og døde i Alstrup. Der er en beretning om ham i Egnssamlingens årsskrift 2001, side 19.
Fra dette tidspunkt er lærerne seminarieuddannede.
Lærer i V. Hj. fra 1830 - Jens Chr. Christensen Hauerslev, født 1803, lærerudd. 1829. 
Lærer i V. Hj. fra 1859 - Hans Hansen Brinck, født 1827, lærerudd. 1848. Der er en beretning om ham i Egnssamlingens årsskrift 2005, side 59 - Murer Chr. Larsens erindringer under overskriften Skoletiden.
Lærer i V.Hj. fra 1895 - Erik Jensen, født 1858, lærerudd. 1891. 
Lærer i V. HJ. 1877-1913.  Johannes Christensen, f. 1850, lærerudd. 
Lærerinde frk. Sørensen
Lærer Jørgen Landbo
Lærerinde frk. Madsen
Lærer Rich. Hansen
Lærer Theter
Lærer Kristian Albertsen
Lærerinde Karen Albertsen
Lærer Bue Bak
Skoleinspektør Marie Poulsen

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.