Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Thomas P. Hejlesvej 6
(tidl. Enkestræde)

Matr. 30x og 29h
Byggeår 1909
Artikler Udklip Billeder

Erhvervsdrivende og andre på adressen:

1909 bager Chr. Stavad sælger matrikel 30x
1909 - 1920 købm. P.Sørensen, S.Saltum og gdr. Morten Sørensen, Alstrup
1920 - 1952 direktør Thomas P. Hejle, København
1952 - 1992 enke efter Thomas P. Hejle, Gerd Hejle
1992 - 20xx Hejleklubben

Thomas P. Hejles sommerhus og huset, hvor "Hejleklubben" i 1959 fik til huse.
Læs artiklerne: "Thomas P. Hejle" og "Hejleklubben".
1909 bager Chr. Stavad sælger matrikel 30x
Ligesom nabomatriklen, Thomas P. Hejlesvej 4, er grunden, som dette hus er beliggende på, udstykket fra matr. 30k, der, som det fremgår, har tilhørt bager Stavad, Alstrupvej 13.
1909 - 1920 købm. P.Sørensen, S.Saltum og gdr. Morten Sørensen, Alstrup
Det er Morten Sørensen og P. Sørensen, der bygger hus på grunden. De to er formentlig far og søn, idet det er Morten Sørensens enke, Dorthe Marie Sørensen, der får adkomst til huset efter mandens død, men det er P. Sørensen, der efter hendes død sælger huset til Thomas P. Hejle.
1920 - 1952 direktør Thomas P. Hejle, København
Thomas P. Hejle ( 1891-1952) køber huset til sin mor, Johanne Sørensen (1864-1941), kaldet Ja'han. Hun er enke efter købmand Hejle Sørensen, Assenbækvej 1. Thomas P. Hejle og hans hustru Gerd ferierer i huset hos moderen, mens hun lever. Herefter står huset tomt og bruges kun i sommerferierne af Gerd og Thomas P. Hejle. Th.P.H. var direktør for Dansk Skolescene og sidst i 1940'erne initiativtager til og leder af Danmarks første ungdomshus på Nørrevold i København.
Ved Thomas P. Hejles køb af huset i 1920, køber han tillige havematriklen 29h af Poul Nielsen i Bondensgaard.
1952 - 1992  Gerd Hejle, enke efter Thomas P. Hejle,
Efter Thomas P. Hejles død beholder Gerd Hejle (1899-1991) huset og fortsætter med at feriere her. I 1959 beslutter hun, at lade unge fra Hjermitslev bruge huset som mødested i vintermånederne - og hermed blev den første ungdomsklub på landet etableret. "Hejleklubben" blev ungdomshusets navn. 
1992 - 20xx Hejleklubben
Forinden Gerd Hejles død var Hejleklubben rent organisatorisk omdannet til en selvejende institution, og til denne organisation testamenterede hun huset med den klausul, at ifald Hejleklubben blev nedlagt eller flyttet til andre lokaliteter, skulle huset sælges og overskuddet herfra gå til velgørende formål for børn og unge. 
Her i 2007 eksisterer Hejleklubben stadig og har fortsat til huse på adressen Thomas P. Hejlesvej 6
Klik på "Artikler" ovenfor - for at læse artiklen om "Hejleklubben".
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.