Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Huse uden for stationsbyen

Hjermitslev i tidens løb

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Arbejdspladsbilleder

Ejer Tema Klik på minifoto
ES Omkring 1910 - foran det oprindelige mejeri. Manden i den sorte frakke er Bette Pi Bak. Manden i kanten af billedet med den lange pibe er den daværende mejeribestyrer Andersen og den lille pige, der står imellem mændene er mejeribestyrerens datter Elna - senere kendt som Elna Kirkensgaard. Bette Pi Bak havde tidligere været gårdmand i een af Skovbygårdene, men boede nu som rentier i ejendommen Skovbyhus skråt over for Lunden.
ES I 1930 blev mejeriet "Fællesmaal" fuldkommen ombygget. Der blev indlagt køleanlæg og enkelte nye maskiner.
På billedet ses i bunden midt for murer Chr. Lassen (Larsen) med en murerarbejdsmand på skuldrene. 
Rækken af mænd på stilladset fra venstre - en ekspedient hos Peter Rasmussen, smedemester Valdemar Christensen,, Peter Rasmussen, malermester A. Andersen, mejeribestyrer Marinus Andersen, herefter to unavngivne, murermester Anton Christensen, tømrermester Niels Chr. Nielsen  og til sidst et par tømrersvende. I spærkonstruktionen ses Svend Drustrup med sommerhat og i midten tømrer Nielsens Knud. De to mænd i toppen er unavngivne.
ES 1912-16 var Thyge Thomsen købmand i den butik, der senere blev til brugsforeningen, Alstrupvej 2. Han overtog forretningen efter Chr. Marklund. Mændene bag disken fra højre er T.T. og et par af hans kommiser, Karl og Mikkel. Foran disken ses Tegl Lars, og drengen er Otto Bak. 
ES Rebslagerbanen. Rebslager Jens Nicolaj Christensen med kone og børn på banen. Billedet er ant. fra omkring 1920. Ejendommen til venstre i billedet er "Lång Pi Baks", senere Lars Baks. Husene fra venstre er ant. Tårnhuset, malermester Andersens- og sadelmager Otto Poulsens værksteder. Bemærk de rebbærende opstalter, mikkerne, som trådene løber over.
ES Købmand Drustrup (stående) og bogholder Axel Hansen i kontoret bag butikken, Assenbækvej 1.
ES Købmand Drustrups første lastbil fra 1926. 
ES Snedker P. E. Pedersens værksted omk. 1930, Blæshøjvej 17. På billedet ses fra venstre Pedersens første kone, Andrea, bagerst bager Anton Nielsen, i forgrunden snedker Pedersen og en læredreng Lars Mortensen. Snedker Pedersen havde om vinteren husflidsskole. Bager Nielsen arbejder ant. på et møbel, som han har påbegyndt i denne skole. Bageren havde i hjemmet flere egetræsmøbler med fine karvesnitsmønstre, som han selv havde lavet.
BVP Smedemester Valdemar Christensen, Assenbækvej 9, blev også efterhånden autoreparatør. På billedet ses en maskine fra hans gårdsplads. Automekaniker Thøger Nielsen var i lære hos smedemesteren, og det var i samarbejde med TN, at smedjen udvidedes med autoreparation, og i en periode var her også køleskabsfabrik. Under krigen var værkstedet besat og blev brugt af de tyske tropper. VC døde i et af de første år efter befrielsen. Thøger blev gift med Inger, en datter af Valdemar Christensen og fik autoværksted på adressen, Blæshøjvej 15.
ES Smedemester Valdemar Christensens smedje og gårdsplads, Assenbækvej 9. Laden i venstre side af billedet hører til Anders Thises gamle gård, der er beliggende nord for smedjen.
ES Smedemester P. Mortensen i smedjen, Assenbækvej 12, sammen med sønnerne Ejler og Tage. Smed Mortensen døde under en algangsvandring i krigens år. Sønnen Ejler videreførte smedjen.
LM Kogekone Anna Poulsen er hos købmand Drustrup for at lave mad til Inga og Jens Lundes bryllup sidst i 1950erne. Ved bordet ses fra venstre - en kontorist hos Svend Nissen i A/S Drustrup&Hansen, Hans, en lærling i butikken, Jørgen fra Kås, ekspedient, kogekonen, hendes hjælpekone, rebslagerens Marie (Jensen). De øvrige fra drustrupfamilien, Andreas, Anna, Mie med Jens og til sidst Gutte Mortensen gm. Lars Mortensen. 
LM Familie og medarbejdere i firmaerne Drustrups købmandsforretning og A/S Drustrup&Hansen, hvor der bl.a. handles med træ, korn og foderstoffer. Billedet er fra midt i 1930erne ved den årlige statusopgørelse . 
I forreste række ses fra venstre "Rød-Lars" (Lars Andersen), unavng., direktør Axel Hansen fra aktieselskabet, unavng., Svend Drustrup, Anne Dorthea, Inga Hansen.
Anden række - unavng., unavng,. chauffør Chr. Ulrich, unavng., Inga Drustrup, unavng., Anna Drustrup, Mie Mortensen.
I øverste række er alle unavng. undtagen Lars Mortensen, der ses stående over Inga Drustrup.
LT Træhandler Jens Andreasen i sin butik, Blæshøjvej 5.
LT Vester Hjermitslev telefoncentral, Blæshøjvej 5. Billedet er fraomk. 1960. Centraldamen er Vivi Nielsen fra Thise.
ES Skræddermester Anders Engelund med sine medhjælpere. Han havde bopæl og værksted på adressen Blæshøjvej 15 i en periode omkring 1920.
NAE Skræddermester Adolf Engelund havde indtil omk. 1960 bopæl og værksted på adressen Blæshøjvej 8a. Hans søn Niels Aage var svend hos faderen.
Murer Chr. Lassen (Larsen) specialiserede sig i at kalke kirker. Her ses han til højre med sønnen Karl som medhjælper.
NAE Hotelejer Rasmus Peter Jensen i biografoperatørrummet. RPJ drev biograf i hotellets sal i en perioden fra sidst i 40erne og til midt i 60erne.
EN Medarbejdere og chef i firmaet Drustrup&Hansen. Fra venstre - chauffør Henry Larsen, gårdskarl Aksel Andersen, chauffør Egon Jørgensen, direktør Svend Nissen og kontorist Jørgen Holst Hansen.  
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - mailto:thorendahl.maarslet@get2net.dk
Siden er senest opdateret 20-11-2007