Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Beretninger til belysning af sognehistorien
OBS - endnu er der kun beretninger under de overskrifter, der er understreget.

 

Forhistorisk

Den hævede havbund

Historiske fund

Var der en hellige kilde under kirken?

Sagnet om Fanden, der bor i Hjermitslev kirke

Sognets Beliggenhed

Kirke og landsby 

1500-tallet Gårde, fæstere og ejere
1600-tallet Gårdenes tilhørsforhold - jordebøger

Marknavne og beliggenhed

Jordens dyrkning

Tingbogen fortæller:

- Thomas Pedersøns halshugning

- Fremmede troppers hærgen

- Skelstridigheder og skelsætning

1698 Retssag: restance  vedr. Brokorn til vedligeholdelse af broer

1700-tallet Gårdenes tilhørsforhold - jordebøger

Udskiftningen

Skelstridigheder

Udflyttede gårde

Stride og Myrtue

Befolkningsudvikling 1787 - 1970

1800-tallet Med folketælleren på tur rundt i sognet 1845

Selvejere

Sønnernes udvandring til Amerika

1900-tallet Udstykning af matrikler i stationsbyen.

Stationsbyen - de gamle og de nye beboere i sognet 

En del udvandrere vender tilbage

Abonnenter under Vester Hjermitslev Central 1906 - 1935

Aalborg og Hjørring Amters Vejviser, Vester Hjermitslev 1914 - 18

Hvetbo Herreds Avis med redaktør i Vester Hjermitslev

Gårdmænd - husmænd - butiksejere

Krigen 1940-45 

Bomuldsslaget 1947

Moderne tider

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com