Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Stationsbyen

Oplistning gade for gade - hus for hus

I 1950erne var HJERMITSLEV  en stationsby på Løkkenbanen - sådan skriver Børge Thomasen i Vendsyssel Årbog 1997: "Hjermitslev - en stationsby på Løkken-banen".

I 1913 blev banestrækningen mellem Hjørring - Løkken - Aabybro indviet, og i 1963 blev samme bane nedlagt. Perioden mellem disse to årstal blev Vester Hjermitslevs blomstringstid med tilvækst i befolkningen og et rigt forretningsliv. 

Det er denne periodes liv og vækst, der her forsøges belyst med billeder og beskrivelser - hus for hus - gade op og gade ned. De huse, der er medtaget i beskrivelsen, er at finde i de sammenhængende rækker af huse, der udgår fra Torvet mod de fire verdenshjørner i byområdet. Gårde beliggende i byområdet er ikke medtaget.

Oplysninger og erindringer vedr. de enkelte familier er skrevet af undertegnede med mindre andet er anført.

Oplysningerne, hvad angår ejere og matrikelnumre, stammer dels fra Brandforsikringernes taksationsprotokol for Vester Hjermitslev, dels fra Mostrup's vejvisere og dels fra Hvetbo Herreds Skøde- og Pantebreve, som Villiam Nielsen, Gug har afskrevet. Oplysninger vedrørende  byggeår for de eksisterende huse stammer fra OIS-Offentlig infoserver - www.ois.dk 

Østre indgang til kirken.
Billedet er fra 2005.

Oplistning hus for hus - med oplysninger om matrikelnumre, byggeår og ejere. 
(Dette link vil senere blive slettet, idet jeg er i gang med at overføre indholdet til linket øverst på siden.)

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com