Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Om huse uden for
stationsbyen

Vejene - og - hus for hus

Disse huse "uden for stationsbyen" omfatter den lille rest af huse, der er beliggende i sognet uden for de sammenhængende husrækker, der udgår fra landsbyens torv. 

Oplysningerne, hvad angår ejere og matrikelnumre, stammer dels fra Brandforsikringernes taksationsprotokol for Vester Hjermitslev, dels fra Mostrup's vejvisere og dels fra Hvetbo Herreds Skøde- og Pantebreve, som Villiam Nielsen, Gug har afskrevet. Oplysninger vedrørende  byggeår for de eksisterende huse stammer fra OIS-Offentlig infoserver - www.ois.dk 

Ingstrupvej 18 - hus ved Sigensgårdene
Billedet er fra 2005.

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com