Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Nyheder og links

 

Den gamle brugs, Alstrupvej 1

Manufakturhandler Egon Pedersen, Blæshøjvej 1

Rebslager Jens N. Christensen, Alstrupvej 4.

Sadelmager Otto Poulsen, Blæshøjvej 9.

Træhandler Jens Andreasen, Blæshøjvej 5

Særlige temaer

Øgenavne og kaldenavne

Billeder og familiehistorie fra familien Otto Bak, Assenbækvej 57.

Interessant gammelt billede fra før 1914 af Mejeriet.

Familierelaterede udklip og annoncer - se eks. Blæshøjvej 10, hvor red. Nørgaard reklamerer for sin lokalavis.

Oplistninger

Billeder af husene uden for stationsbyen på Alstrupvej.

Gymnastikbillede fra 1914

Kogekone Anine Hedegaard 

Slagter Klitgaard, Blæshøjvej 4.

Tre generationer - Anton, Arne og Peter Nielsens bageri.

Gartner Marinus Andersen

Aktivitetskalender for Hjermitslev 
1928 - 1932

Kort

Links
Her er et spændende link omhandlende Hjørring-Løkken-Aabybro jernbane, herunder også fotos fra Hjermitslev station: http://www.sitecenter.dk/erik- vpedersen/vrenstedrendbk/

http://arkiv.kms.dk/mpn/
Gamle matrikelkort fra alle sogne i Danmark

www.egnssamlingen.dk
Egnssamlingen, Fårupvej 3, 9493 Saltum - Tlf.: 98 88 18 75
e-mail
:egnssamlingen@egnssamlingen.dk

Landsarkivet for Nørrejylland

Rigsarkivet

Rigsarkivets samlinger
Hjælpemidler til arkivet - guider - registraturer - afleveringsfortegnelser ·
Hvordan bestiller jeg arkivalier · Hvordan kontakter jeg Rigsarkivet ...

http://www.danpa.dk/
Danmarks Nationale Privatarkivdatabase

http://www.ois.dk/ 
Ejendomsdata

http://www.sa.dk/sa/brugearkiver/lokalhistorie/default.htm 
Statens Arkiver - lokalhistorie

Slægtsforskning på Internet

DIS-Danmark - Databehandling i Slægtsforskning

Slægtsforskning
Introduktion, om læsning af gotisk håndskrift og kirkebøger, familiens anetavler, efterlysninger og links.

Kort & Matrikelstyrelsen - Slægtsforskning

Kort & Matrikelstyrelsen - Landkort
Kort & Matrikelstyrelsen trykker ikke landkort længere. Derfor er produktionen af cm-kortene, Færdselskortet og Topografisk Atlas stoppet.

http://www.kms.dk
Kort- og matrikelstyrelsens "Danmark før og nu"

http://runeberg.org/dbl/ 
Dansk personalleksikon

http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk/ 
Dansk Skægtsgårdsarkiv

http://www.DKC.online.dk 
Database med oldtidsfund fra Danmarks sogne    

http://www.google.dk/ 
Søgemaskine

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com