Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Litteratur - vedr. lokalhistoriske kilder

Bøger

Bondesind - Peter Skautrup, Universitetsforlaget i Århus 1950.

Dagligliv i Danmark i det 19. og 20. århundrede - Axel Steensberg, Nyt nordisk forlag. Kbh. 1963.

Den danske Bondegård

Den danske Husmand -  Fridlev Skrubbeltrang, Det danske Forlag. Kbh. 1952

Det Danske Folks Historie i det 18. Aarhundrede - H. Begtrup, 1909

Fra den gamle landsby - Aug. F. Schmidt, Vendsyssel Årbog 1934.

Herredsfogeder og tingskrivere i Vendsyssel - Carl Klitgaard, Hjørring 1937

Hvetbo Herred - C. Klitgaard

Håndbog i slægtshistorie - Hans H.

Matrikler og matrikelkortene - Nordlund, H. O.
- hjælpekilder ved lokalhistoriske undersøgelser.

Tingbogen for Hvetbo Herred. M30812, M30813, M30814. Rigsarkivet, Kbh..

Trap Danmark (3. udg.) Kbh. 1901: Hvetbo- og Øst Han Herred

Trap Danmark (4. udg.) Kbh. 1924: Hvetbo- og Øst Han Herred

Vang og Tægt - Karl Erik Frandsen

Vendsysselske Veje - C. Klitgaard, 1936 

Artikler

Chr. d. VI’s rejse gennem Vendsyssel 1733 - C. Klitgaard, Vendsyssel Årbog 1915

Dansk landsbyhistorie 1044 - 1600 v/ Svend Aakjær - tidssk.: Fortid &  Nutid 

De jyske bispearkiver - tidssk.: Fortid &  Nutid, V, s8

En gammel Beskrivelse af Vendsyssel - C. Klitgaard, Vendsyssel Årbog 1933.

En Rejse i Vendsyssel i 1763 - C. Klitgaard, Vendsyssel Årbog 1926.

Nogle talemåder fra Vendsyssel

Præsteindberetninger - tidssk.: Fortid &  Nutid, XIX, s 413ff

Præsteindberetninger i Aalborg Stift 1568 - 1599 - tidssk.: Nordisk Historisk Tidsskrift, s535

Skudsmål gennem 300 år - Bent Søndergaard, Vendsyssel Årbog 1981.

Vendsysselske Landhåndværkere

 

 

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com