Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Afskrevne oplistninger

Aalborg og Hjørring Amters Vejviser V. Hj. 1914-18
Abonnenter under Vester Hjermitslev Central 1906 - 1935
Aktivitetskalender 1928-32
Befolkningsudvikling i Vester Hjermitslev og Alstrup 1787-1970
Foreningsliv i Vester Hjermitslev omkring 1930
Sognefogeder i tidens løb
Øgenavne og tilnavne
 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.