Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

1600-tallet

Fra kirkebogen Gård- og husnavne i Vester Hjermitslev 1646
Ejere af gårdene -
Fæsteprotokoller -
Jordebøger -
Transskriberede dokumenter 1683 Byens tilstand, samt om Stride og Myrtue

1698 Retssag vedr. Brokorn

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com