Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Fæstere fra Vester Hjermitslev under Birkelse Stamhus i 1700-tallet

Kilde: oplysningerne stammer fra G 120 Birkelse Stamhus fæsteprotokol 1735 – 1788 - Landsarkivet i Viborg.

OBS - nedenstående fortæller ikke om antallet af fæstehuse og –gårde i 1700-tallet, men om udfærdigede fæstebreve for perioden 1735-88.

Protokolside

Oplysninger fra fæstebrev

1844 matrikel

3b

Fæstebrev af 4. feb. 1738 til Thøger Christensen af Emb på en halvgaard – Nye Hartkorn 4 Tønder 6 Skæpper 3 Fjerdingkar 0 Album.
Tidl. fæster Christen Jensen.

 

47b

Fæ.br. af 7. maj 1740 til Peder og Niels Mortenssønner.
HK 8.7.3.1

18

80b

Fæ.br. af 11. sept. 1741 til Yde Christensen

ant. 22

98a

Fæ.br. af 1. nov. 1744 til Søffren Christensen Smed på et hus på Grandgade.

49

115b

Fæ.br. af 30. apr. 1748 til Jens Mortensen.
HK 3.0.0.0.
Tidl. fæster Peder Lassen

 

126a

Fæ.br af 18. dec. 1749 til Bærtel Christensen
HK 4.2.2.0
Tidl. fæster – hans moder beboede huset

 

127b

Fæ.br. af 24. marts 1750 til Olle Christensen på et gadehus.
HK 1.2.0.2
Tidl. fæster Jens Christensen.

51

142a

Fæ.br af 20. sept. 1753 til Jacob Bærtelsen
HK 8el.3.7.3.1
Tidl. fæster Peder Mortensen.

18

149a

Fæ.br. af 12. apr. 1755 til Søren Nielsen Myrtuen
HK 0.6.7.0
Tidl. fæster hans fader Niels Sørensen

20

170a

Fæ.br. af 3. jan. 1757 til Christen Erichsens enke
HK 5.3.1.2½

17

202a

Fæ.br. af5. dec. 1760 til Christen Hansen
HK 0.0.1.1/4

 

207a

Fæ.br. af 24. ?. 1761 til Laurits Jensen af Thise på et gadehus.
Hk 0.1.1.1
Tidl. fæster salig Thomas Christensen

45

212b

Fæ.br. af 22. apr. 1762 til Jens Madsen af Ø. Hj. og Tholstrup på en gård.
HK 0.8.2.1.
Tidl. fæster Simon Nielsen.

14

220a

Fæ.br af 3. juni 1763 til Karen Nielsdatter på et hus, som er beliggende ved kirken og nybygget sidste sommer.

 

222b

Fæ.br. af 4. juni 1763 til Thomas Nielsen på en halvgaard.
HK 5.3.1.2½.
Tidl. fæster Peter Nielsen Myrtuen.

8

245a

Fæ.br. af 4. dec. 1764 til Landsoldat Niels Madsen, der ægter tidl. fæsters enke.
HK 9.0.3.1

22

281a

Fæ.br. af 23. maj 1770 til Søren Simonsen eller Willumsen.
HK 9.4.2.2.
Tidl. fæster Bærtel Christensen.

13

299b

Fæ.br. af 28. dec. 1771 til Anders Bollesen på et gadehus.
HK 0.1.2.½.
Tidl. fæster Olle Christensen

51

305a

Fæ.br. af 1. maj 1777 til husmand Søren Sørensen på en gård.
Tidl. fæster Christen Pedersen.

 

327b

Fæ.br. af 18.juni 1773 til Jens Larsen på et hus.
Tidl. fæster Christen Yttesen

43

329a

Fæ.br. af 9. dec. 1754 til Bertel Jensen – det ser ud som det er bonden i Annexgaarden Christen Thomsen, der fæster gården ud??
HK 10.2.0.0.
Tidl. fæster Laurs Christensen.

6

330a

Fæ.br. af 15. maj 1765 til Bertel Jørgensen på en gård (af Lundergaards Gods).
HK 7.4.2.0.
Tidl. fæster hans fader Jørgen Sørensen.

16

331a

Fæ.br. af 1764 til Peder Christensen på et hus (af Lundergaards Gods).
Tidl. fæster Thomas Nielsen skrædder.

 

332a

Fæ.br. af 10. apr. 1757 til Mads Jørgensen.
HK 5.7.2.0.
Tidl. fæster Niels Laursen og Laus Nielsen.

 

335a

Fæ.br. af 4. juli 1774 til Sørren Jensen på en gård.
HK 5.7.2.1.
Tidl. fæster hans fader Jens Sørrensen.

11

335b

Fæ.br. af 25. okt. 1774 til Christen Laussen, Gen. Maÿers Batalion.
HK 10.2.0.0.
Tidl. fæster hans stiffader Bertel Jensen

6

344b

Fæ.br. af 13. sept. 1773 til Jens Christensen på et hus.
Tidl. fæster Kiersten Nielsdatter.

 

360b

Fæ.br. af 2. aug. 1774 til Niels Jensen på et hus.
HK 5.6.2.1.
Tidl. fæster hans fader Jens Jensen.

 

361b

Fæ.br. af 12. aug. 1774 til Morten Jensen på et "sted"
HK 3.2.3.

5

362b

Fæ.br. af 12. aug. 1774 til Poul Mickelsen.
HK 6.3.2.0.
Tidl. fæster hans fader Poul Mickelsen.

15

365a

Fæ.br. af 5. dec. 1774 til Christen Laursen.
HK 0.1.3.0.
Tidl. fæster Søren Sørensen.

47

371a

Fæ.br. af 28. marts 1775 til Jens Simonsen.
HK 0.1.2.2.
Tidl. fæster Anders ??

51

381a

Fæ.br. af 1773 til Christen Christensen Tÿrresen.
HK 7.4.3.0.
Tidl. fæster Jens Christensen.

10

391a

Fæ.br. 24. nov. 1777 til Palle Laursen på et hus.
Tidl. fæster Maren Jensdatter

62

393a

Fæ.br. af 29. nov. 1777 til Peder Madsen på et hus.
Tidl. fæster hans fader Mads Jørgensen.

 

396b

Fæ.br. 26. juli 1778 til Laurs Mickelsen på gården Sigen.
HK 5.7.2.0.
Tidl. fæster Søren Jensen.

12

398a

Fæ.br. af 26. juli 1778 til Anders Jensen Dam.
HK 6.3.2.0

 

408a

Fæ.br. af 1. maj 1779 til Anders Bollesen på et gadehus.
HK 5.6.2.0.
Tidl. fæster Niels Jensen.

48

408b

Fæ.br. af28. maj 1779 til Niels Pedersen.
HK 5.6.2.0
Tidl. fæster Anders Clemmensen.

9

?

Fæ. br. af 1. juli 1782 til Niels Andersen Kiemp.
HK 9.4.2.2.
Tidl. fæster landsoldat Søren Willumsen

13

443b

Fæ.br. af 30. maj 1785 til Niels Nørgaard.
HK 5.1.2.2.
Tidl. fæster Niels Laursen.

21

445b

Fæ.br. af 18. juli 1785 til Jens Pedersen på en gård.
Tidl fæster Laurits Mickelsen

 

449a

Fæ.br. af 10. okt. 1785 til Morten Pedersen.
HK 0.1.2.2.
Tidl. fæster Anders Bollesen.

48

452a

Fæ.br. af 21. okt. 1785 til Niels Laursen.
Tidl. fæster Christen Tÿrresen.

10

453a

Fæ.br. af 31. dec. 1785 til Anders Bollesen på en gård.

 

459a

Fæ.br. af 11. juni 1786 til Anders Laursen.
Tidl. fæster Anders Bollesen.

 

465a

Fæ.br. af 24. marts 1787 til Bertel Jacobsen.
HK 8.7.3.1.
Tidl. fæster fader Jacob Bertelsen.

18

469a

Fæ.br. af 12. juli 1788 til Jens Simonsen.
Tidl. fæster Niels Laursen.

 

473a

Fæ.br. af 30. okt. 1788 til Peder Jørgensen Dam på en gård.
Tidl. fæster Thomas Nielsen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.