Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Initialer

Om mig og mit arbejde 

Marknavne i V. Hjermitslev

Kilde:

Lemmergaards Toft

Østre Sielstoft

Nordre Sielstoft

Stykket ved Diget

Resten i nord til Vejen

Norden Vejen

Engen norden for

Enghullet norden Sielstoft

Eng westen for Toften

Annexgaardens Eng

Fædrift westen Annexengen

Lille Hiertnæs

Store Hiertnæs

Fækier/det saakaldede Lodskift Jord

Enghullet mellem Hiertnæs og Torland

Torlands Agre

Bagkiers Agre

Engen norden for

Mÿrtu Eng

Den østre

Den westre

Uenost Agre

Fækier norden for

Fækier østen og norden for Faldene

og i wester til Birchelse

Eendeels Hede

Stykket sønden Eendeels Heede

Haarbak Agerland

Haarbak Engbund

Lodskift Jord norden for

Faldene

Heden norden Veien

Heden mellem vejene

Heden sønden Dalene

Stride Dale

Eng i øster

Grønningen ved Stride

Heeden norden Stride

Engen norden Stride

Engen fra syd til Agerblokken

Resten

Agerblokkeren mellem Vejene

Eng ved Mÿrtue Skiæl

Skudtoer Skifterne

Mÿre-Tue Mark

Nordre Deel

Søndre Deel

Engen westen Marken

Engen østen Marken

Jens Smeds Eng i Brødslev

Stride Mark

Faldet næst Mÿrtu Mark

Blokker sønden for

Engen i øster

Westen Vejen til Hiermislev

Hiermislev 3de Ager

Resten i syd og østen Vejen

Melreis Agre

Westen Woldes Agre

Oenhald Agre

Fædrift i syd

Engstrimmelen

Woldes Agre

Kirche Agre

Sønder Lüren

S?ield Agre og Weihriel ????

Baaragrene

Engstrimmelen

Hullet mellem Engene

Eng sønden ?? Agrene

No 1 westre Toft

Eng i syd til Dammen

Grønningen ved Gaarden

Enghullet i west

Skovboernes Sig

Blokkerne østen Vejen og No 2 Toft

Tønde Agre

Siigen i nord

Det søndre Fald

Grønreituper

Ildes Meederne

Tofterne sønden Annexgaarden

Mederne

Resten

Mølles Agre

Seils Toft

De westre Tofter

No 1 østre Toft

Grønningen

Gadekier

Huusmønd

forskelligt

Huuestoften

Hr. Bruuns Toft flere husmandslodder

Tue Enge

Sø Enge

Blod Enge

Sÿre Enge

Langboer Enge

Heeden sønden Stride Mark

Westre Deel

Østre Deel

Fædrift

Søndre Kløvenhøis Fald

Nordre Kløvenhøis Agre

Westre Drustrup Agre

Østre Drustrup Agre

Haarhøis Fald

Østre Haarhøis Fald

Fækiæret sønden for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com  
OBS - OBS - ny mailadr.