Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev

Startside

Stationsbyen

Huse uden for stationsbyen

Gårde og husmandssteder

Hjermitslev i tidens løb

Oplistninger

Særlige temaer

Artikler

Billeder

Udklip

Kort

1800-tallet

1700-tallet

1600-tallet

Nyheder og links

Litteratur

Kilder

Om mig og mit arbejde 

Vej, husnummer og én af ejerne fra 50'erne
(andre kendte ejere findes oplistede på siderne)

Alstrupvej - vestre side fra Torvet 

Al-02 Brugsforeningen
Al-04 Rebslager Jens Christensen
Al-06 Manufakturhandler Maren Poulsen
Al-08 Skomager C. P. Christiansen
Al-10 Cykel- og radioforhandler Johannes Christensen
Al-12 Træhandler, fiskehandler J. P. Nørgaard

Alstrupvej - østre side fra Torvet 

Al-01 Mejeriet Fællesmål
Al-09 Damefrisør Johanne Sørensen
Al-11 Kogekone Anna Poulsen
Al-13 Bager Ejner Pedersen
Al-15 Tømrermester Niels Chr. Nielsen
 

 


Lokalhistorie fra Vester Hjermitslev, en landsby i Hvetbo Herred - Vendsyssel.
Oplysningerne er samlet og redigeret af Lisbet Thorendahl - thorendahl.lisbet@gmail.com